วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก

ครูส่วนใหญ่ต้องการนำเอาความสนุกสนานไปใช้การเรียนการสอน พวกเขามีเจตคติที่ดีแต่ไม่รู้ว่าจะนำเข้ามาอย่างไร จะเริ่มต้นตรงไหน นักเรียนที่มีความสนุกเมื่อการเรียนได้สิ้นสุดลงทำให้การเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะว่าจิตใจของพวกเขาได้ร่วมเรียนอย่างกระตือรือร้น สำหรับครูนี่คือเคล็ดลับ 5 ประการที่จะทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานโดยย่อ ดังนี้

1.จัดให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (Involve Everyone)
2.ใช้การเรียนทั้งกาย (Involve the Entire Body)
3.ใช้การเสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement)
4.ใช้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม (Working in Groups)
5.ใช้วิธีการหลากหลายแปลกใหม่ทุกครั้ง (School Day Variety)

การเพิ่มความสนุกสนานให้กับการมาเรียนของเด็กไม่เพียงแต่ทำให้คุณเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ แต่ยังทำให้ได้ใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่อย่างครอบคลุมด้วย

รายละเอียด ดูเพิ่มเติมที่
http://wiboonman.blogspot.com
for file download
http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=BD11F153FUOX56H2KH3T27Z3V4QRN

ExcelSmall

ไม่มีความคิดเห็น: