วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น


แผนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นมาถึงแล้ว
แต่มีจำกัดเพียง 3 ชุด(ซีดี) สามารถติดต่อประสานการคัดลอกแผ่นได้จาก ศน.ทวี วาจาสัตย์
โดยขณะนี้ ผอ.คำสิงห์ พิบูลย์ภักดี 08-5008-4318 โรงเรียนบ้านคำนาดี กำลัง copy ให้ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอโดยด่วนอีกทางหนึ่งแล้ว สามารถติดต่อกับตัวแทนได้

และส่วนที่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาใช้เว็บข้างล่างนี้ (ดำเนินการโดย ศน.สนธยา หลักทอง)
http://area.obec.go.th/sakonnakhon2/soon10/index.php?name=news&file=readnews&id=33

เนื่องจาก แผนดังกล่าวเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มาก การดาวน์โหลดอาจจะช้าหากใช้ดาวเทียมของโรงเรียน อาจไม่สะดวกและหลุดได้ ควรหาวิธีดาวน์โหลดที่มีความเร็วสูง (ADSL) อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์คู่สาย

วิธีที่ดีควรติดต่อกับทั้ง 3 ท่านที่กล่าวข้างต้น

ExcelSmall/วิบูลย์

ไม่มีความคิดเห็น: