วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

งบประมาณ SP 2 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

รายการงบประมาณ งบประมาณไทยเข้มแข็งสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึงพบว่า เป้าหมายที่ลงไม่เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมด เกรงว่าจะเบิกจ่ายสับสนไม่ทันการ
ขอความกรุณาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ดาวน์โหลด ที่
1. งานพัฒนาวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=27A9D6A64FNNDWQW2SJTM7G6Y71AF9
2. งานซ่อมแซมห้องสมุด
http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=27A9D6A592KNBSC2J5G5ECAPMFGIVJ
3. งานการสอนแบบคละชั้นและซ่อมแซมห้องเรียน http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=27A9D68EC6G3OTVOE4S9DZBY9Q76GP

หรือที่ห้อง เอกสารดาวน์โหลด (ด้านขวามือ) ------->

ExcelSmall

ไม่มีความคิดเห็น: