วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จากมหกรรมสร้างเสริมปัญญา สรรหาเด็กดีมีคุณภาพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากโณงเรียนบ้านหนองแวง

กบคอนโด กับเจ้าของโครงงานจากโรงเรียนบ้านโพนสูง
กบ...กบคอนโด
แข่งขันวาดภาพสีน้ำ
หนังสือเล่มเล็ก


สวนถาดชนะเลิศจาก ร.ร.สว่างแดนดิน
ExcelSmall

ไม่มีความคิดเห็น: