วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนจิ๋วผลิตภัณฑ์แจ๋ว ในงานมหกรรมสร้างเสริมปัญญา สรรหา เด็กดีมีคุณภาพ

ขยายอ่านแล้วได้ความรู้

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กจะจัดกิจกรรมสนับสนุบ
"งานมหกรรมสร้างเสริมปัญญา สรรหา เด็กดีมีคุณภาพ"
ของ สพท. สน. 2 วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา

โดยจัดนำผลผลิตของโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ชื่อ "โรงเรียนจิ๋วผลผลิตแจ๋ว" ออกแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างรายได้แก่นักเรียนและทุนดำเนินการชมรม

ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์นำผลิตภัณฑ์ไปแสดงและจำหน่ายโปรดประสาน
1) ผอ.ทัศณรงค์ อัมราช ร.ร.บ้านเปือย
2) ผอ.ทัศ ไชยเชษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านภูเพ็ก

24 ชั่วโมง
ไม่มีความคิดเห็น: