วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ภาพ ผตร. ตรวจเยี่ยม


นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย ผตร.ศธ.ให้เกี่ยรติเยี่ยมชมนิทรรศการ กืจกรรมโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ณ สพท.สน.2

ไม่มีความคิดเห็น: